Uçbağlar Ve Hanımınçifliği Mahallelerinde Söz Konusu Parsellerde İmar Uygulamasının Askıya Çıkarılması 05.06.2018 9:01:18 AM

Tapunun Uçbağlar Mahallesi 954 Ada  434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 480, 481,482,483,484,488,489 nolu parseller, 1878 Ada 22, 23, 24, 25  nolu parseller, 2083 Ada 1,2 nolu parseller , 2084 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13  nolu parseller, 2085 Ada 1,2,3,4 nolu parseller, 2086 Ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 nolu  parseller, 2087 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 nolu  parseller,  2088 Ada 1,2 nolu  parseller, 2089 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6  nolu parseller, 2090 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,16,17,18 nolu  parseller, 2091 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 nolu  parseller, 2092 Ada 1 parsel, 2093 Ada 1 parsel, 2094 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu  parseller,  2095 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26  nolu  parseller, 2096 Ada 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 nolu parseller, 2097 Ada 1 parsel, 2098 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  nolu parseller, 2099 Ada 2,3,4,5,6 nolu  parseller, 2100 Ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 nolu parseller, 2101 Ada 1,3,4,5,6,7,8,9 nolu parseller,  2102 Ada 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 nolu parseller, 2103 Ada 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17 nolu  parseller, 2104 Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu  parseller, 2105 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 nolu  parseller, 2106 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 nolu parseller, 2107 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 nolu  parseller, 2109 Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17,18,19,20,21,22,25,27,28  nolu  parseller, 2110 Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ,20, 21, 22, 23, 24 nolu  parseller, 2111 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,14,15,16,17,18,19,20  nolu parseller, 2112 Ada 3,4,5,8,9,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22  nolu parseller, 2113 Ada 1,3,4,5,6,7,8,9 nolu  parseller, 2114 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 nolu  parseller, 2116 Ada 1,2,3,4  nolu parseller, 2117 Ada 1,2,3 nolu parseller, 2118 Ada 3,4,5,6,7,10,12,13,14,16,17,18 nolu parseller, 2119 Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,15,16,17,18,19 nolu parseller, 2120 Ada 1,2 nolu parseller, 2121 Ada 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 nolu parseller, 2122 Ada 1,2,3,4,5,6 nolu parseller, 2123 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  nolu parseller, 2124 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14 nolu parseller, 2125 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 nolu  parseller, 2126 Ada 1 parsel, 2127 Ada 1,2,3,5,6,7 nolu parseller, 2128 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  nolu parseller, 2129 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14  nolu parseller, 2130 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nolu parseller, 2131 Ada 1 parsel, 2132 Ada 1 parsel, 2133 Ada 2,3,5,8 nolu parseller, 2134 Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19,20 nolu parseller,  2135 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20  nolu parseller, 2136 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15,16,17 nolu parseller, 4831 Ada 3 parselde yapılan imar uygulaması  Malatya Belediye Encümeninin 25.06.1998 tarih ve 2417 sayılı kararının iptali için açılan davada Malatya İdare Mahkemesinin 16.11.2015 tarih ve 2015/953E. ve 2015/1383 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

         Malatya İdare Mahkemesinin  16.11.2015 tarih ve 2015/953E.  ve 2015/1383 sayılı kararı ile iptal edilen yukarıda mahalle, ada ve parsel numaraları yazılı alanda yapılan imar uygulamasında tapu kütüklerinin geriye dönüştürülmesi, ayrıca   Hanımınçiftliği Mahallesi 633, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1215, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1240, 1352, 2139, 2140, 2141, 2383, 2569, 2891, 3152 nolu parseller, Uçbağlar Mahallesi 954 ada 50, 52, 54, 61, 182, 183, 185, 187, 200, 202, 348, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389,390,391,392,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,41 1,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,476,478 parseller, 1878 ada 1,2,3,4,5,6,7,9 parseller, 1879 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parseller, 1880 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 parseller, 1881 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 parseller, 1882 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 1883 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar kanunun 18. maddesi ve 3290 sayılı yasanın Ek.1 maddesi kapsamında yapılan imar uygulaması Belediyemiz Encümeni’nin 02.03.2018 tarih ve 62 sayılı kararına istinaden askıya çıkarılmıştır.

Yapılan askıya binaen verilen dilekçelerdeki itirazlar incelenmiş olup tekrar askıya çıkarılması gereği duyulmuştur. Yukarda açıklandığı üzere yapılan uygulamanın bir ay (30 gün) süreyle tekrar Belediyemiz ilan tahtasında askıya çıkarılması için Belediyemiz Encümeni tarafından 26.04.2018 tarih ve 130 sayılı karar alınmıştır.

Söz konusu parsellerde geri dönüşüm, 3194 sayılı İmar kanunun 18. maddesi ve 3290 sayılı yasanın Ek.1 maddesi doğrultusunda yapılan imar uygulaması (şuyu) çalışmasının 04.05.2018 tarihinden 02.06.2018 tarihine kadar 30(otuz) gün müddetle Belediyemiz ilan tahtasında tekrar askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.

  • T.C. Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50