Malatya ili Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi Söz Konusu Parsellerde Yapılan İmar Plan Uygulaması 16.07.2018 9:33:48 AM

Tapunun Battalgazi İlçesi Çamurlu mahallesi 4096 ada 1, 2 4097 ada 1 4098 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 4099 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 4100 ada 1, 3 4101 ada 1, 2, 3, 4, 5 4102 ada 1, 3 4103 ada 1, 2, 3 4104 ada 1, 2, 3 4105 ada 1 4106 ada 2, 3, 4 4107 ada 1, 2 4108 ada 2, 3, 4, 5, 6 4109 ada 2, 3, 4, 5, 6 4110 ada 1, 2, 3, 5 4111 ada 2, 3, 4, 5 4112 ada 2, 3, 4 4113 ada 1, 2 4114 ada 1 4115 ada 1, 2, 3 4116 ada 1 4117 ada 1, 2 4118 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4119 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 4120 ada 7 4121 ada 1, 2, 3, 4, 4122 ada 1, 2 4123 ada 1, 2, 3, 4, 5, 4124 ada 1, 2 4125 ada 1 nolu parseller ve Çöşnük mahallesi 4126 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 4127 ada 1, 2, 3 4, 5, 6 4128 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 4129 ada 5, 6, 7 4130 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4131 ada 1, 2 4132 ada 2 4133 ada 2 4171 ada 1, 2, 3 4173 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 4174 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 4175 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 4176 ada 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi ve 3290 sayılı yasanın Ek 1 maddesi doğrultusunda yapılan imar uygulaması Belediyemiz Encümeninin tarafından 22.02.2018 tarih ve 53 sayılı kararına istinaden askıya çıkarılmıştır. Yapılan askıya binaen verilen dilekçelerdeki itirazlar incelenmiş olup tekrar askıya çıkarılması gereği duyulmuştur. Yukarda açıklandığı üzere yapılan uygulamanın bir ay (30 gün) süreyle tekrar Belediyemiz ilan tahtasında askıya çıkarılması için Belediyemiz Encümeni tarafından12.04.2018 tarih ve 113 sayılı karar alınmıştır.

Söz konusu parsellerde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve 3290 sayılı yasanın Ek 1 maddesi doğrultusunda yapılan imar uygulaması (şuyu) çalışmasının 11/06/2018 tarihinden 10/07/2018 tarihine kadar 30(otuz) gün müddetle Belediyemiz ilan tahtasında tekrar askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.

  • Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50