Hanımınçiftliği, Sancaktar ve Sarıcıoğlu Mahallelerinde Söz Konusu Parsellerde Yapılan İmar Uygulamasının Askıya Çıkarılması 03.08.2018 4:17:10 PM

İlgi Encümen kararıyla İlçemiz tapunun Hanımınçiftliği, Sancaktar ve Sarıcıoğlu Mahallesi muhtelif ada ve parsellerde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi doğrultusunda yapılan İmar Uygulaması çalışması için tescil kararı alınmıştır ve tescil işleminin gerçekleştirilmesi için imar uygulaması dosyası Tapu Müdürlüğüne gönderilmiştir. Battalgazi Tapu Müdürlüğü’nün 1600147 sayılı yazısında gerekli düzeltmelerin yapılması için imar uygulaması dosyası Belediye Başkanlığımıza gönderilmiştir.

Müdürlüğümüz teknik personellerinin yaptığı inceleme neticesinde söz konusu değişiklikler yapılarak yeniden askıya çıkarılması gereği duyulmuştur.

Bu itibarla;

Tapunun Battalgazi İlçesi Hanımınçiftliği mahallesi 30, 31, 637, 638, 639, 642, 807, 810, 811, 812, 814, 815, 816, 842, 843, 845, 846, 849, 850(giren6567.77 m2, girmeyen8632.23 m2) , 851, 1052, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1350, 1351, 1970, 1973, 2061, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2542, 2565, 2566, 2567, 2568, 2650, 2685, 2771, 2772, 2865, 2866, 2867, 2914, 2915 nolu parseller, Hanımınçiftliği Mahallesi 197 ada 1 parsel, 198 ada 1 parsel, 199 ada 1 parsel, 200 ada 1 parsel, 201 ada 1 parsel, 202 ada 1 parsel, 203 ada 1 parsel, 204 ada 1 parsel, Sarıcıoğlu Mahallesi 939 ada 1 parsel, Sancaktar Mahallesi 941 ada 1(giren5350,49 m2, girmeyen926,51 m2) parsel, Uçbağlar Mahallesi 943 ada 1 parsel, Hanımınçiftliği Mahallesi 3795 ada 1 parsel, 3795 ada 2 parsel, 3795 ada 3 parsel, 3795 ada 4 parsel, 3795 ada 5 parsel, 3795 ada 6 parsel, 3795 ada 7 parsel, 3795 ada 8 parsel, 3795 ada 9 parsel, 3795 ada 10 parsel, 3795 ada 11 parsel, 3795 ada 12 parsel, 3795 ada 13 parsel, 3795 ada 14 parsel, 3795 ada 15 parsel, 3795 ada 16 parsel, 3795 ada 17 parsel, 3795 ada 18 parsel, 3795 ada 19 parsel, 3795 ada 20 parsel, 3795 ada 21 parsel, 3795 ada 22 parsel, 3796 ada 1 parsel, 3796 ada 2 parsel, 3796 ada 3 parsel, 3796 ada 4 parsel, 3796 ada 5 parsel, 3796 ada 6 parsel, 3796 ada 7 parsel, 3796 ada 8 parsel, 3796 ada 9 parsel, 3796 ada 10 parsel, 3796 ada 11 parsel, 3796 ada 12 parsel, 3796 ada 13 parsel, 3796 ada 14 parsel, 3796 ada 15 parsel, 3796 ada 16 parsel, 3797 ada 1 parsel, 3797 ada 2 parsel, 3797 ada 3 parsel, 3797 ada 4 parsel, 3797 ada 5 parsel, 3797 ada 6 parsel, 3797 ada 7 parsel, 3797 ada 8 parsel, 3797 ada 9 parsel, 3797 ada 10 parsel, 3797 ada 11 parsel, 3797 ada 12 parsel, 3797 ada 13 parsel, 3797 ada 14 parsel, 3798 ada 1 parsel, 3798 ada 2 parsel, 3798 ada 3 parsel, 3798 ada 4 parsel, 3798 ada 5 parsel, 3798 ada 6 parsel, 3798 ada 7 parsel, 3798 ada 8 parsel, 3798 ada 9 parsel, 3798 ada 10 parsel, 3798 ada 11 parsel, 3798 ada 12 parsel, 3798 ada 13 parsel, 3798 ada 14 parsel, 3798 ada 15 parsel, 3798 ada 16 parsel, 3798 ada 17 parsel, 3798 ada 18 parsel, 3798 ada 19 parsel, 3799 ada 1 parsel, 3799 ada 2 parsel, 3799 ada 3 parsel, 3799 ada 4 parsel, 3799 ada 5 parsel, 3799 ada 6 parsel, 3799 ada 7 parsel, 3799 ada 8 parsel, 3799 ada 9 parsel, 3799 ada 10 parsel, 3799 ada 11 parsel, 3799 ada 12 parsel, 3799 ada 13 parsel, 3799 ada 14 parsel, 3799 ada 15 parsel, 3799 ada 16 parsel, 3799 ada 17 parsel, 3800 ada 1 parsel, 4861 ada 1 parsel, 4862 ada 1 parsel, 4862 ada 2 parsel, 4863 ada 1 parsel, 4863 ada 2 parsel, 4863 ada 3 parsel, 4863 ada 4 parsel, 4863 ada 5 parsel, 4864 ada 1 parsel, 4864 ada 2 parsel, 4864 ada 3 parsel, 4864 ada 4 parsel, 4864 ada 5 parsel, 4864 ada 6 parsel, 4864 ada 7 parsel, 4864 ada 8 parsel, 4864 ada 9 parsel, 4864 ada 10 parsel, 4865 ada 1 parsel, 4865 ada 2 parsel, 4865 ada 3 parsel, 4865 ada 4 parsel, 4865 ada 5 parsel, 4865 ada 6 parsel, 4865 ada 7 parsel, 4865 ada 8 parsel, 4865 ada 9 parsel, 4866 ada 1 parsel, 4867 ada 1 parsel, 4867 ada 2 parsel, 4867 ada 4 parsel, 4867 ada 5 parsel, 4867 ada 6 parsel, 4867 ada 7 parsel, 4867 ada 8 parsel, 4867 ada 9 parsel, 4867 ada 11 parsel, 4867 ada 12 parsel, 4867 ada 13 parsel, 4867 ada 14 parsel, 4868 ada 1 parsel, 4868 ada 2 parsel, 4869 ada 1 parsel, 4869 ada 2 parsel, 4869 ada 3 parsel, 4869 ada 4 parsel, 4869 ada 5 parsel, 4869 ada 6 parsel, 4869 ada 7 parsel, 0 ada 640 parsel, 0 ada 641 parsel, 0 ada 1051 parsel, 0 ada 2637 parsel, 0 ada 2638 parsel, 357 ada 1 parsel, 357 ada 2 parsel, 357 ada 3 parsel, 357 ada 4 parsel, 357 ada 5 parsel, 358 ada 1 parsel, 358 ada 2 parsel, 358 ada 3 parsel, 358 ada 4 parsel, 358 ada 5 parsel, 358 ada 6 parsel, 358 ada 7 parsel, 358 ada 8 parsel, 358 ada 9 parsel, 358 ada 10 parsel, 358 ada 11 parsel, 358 ada 12 parsel, 358 ada 13 parsel, 358 ada 14 parsel, 358 ada 15 parsel, 360 ada 1 parsel, Sancaktar Mahallesi 941 ada 2(giren379,55 m2 , girmeyen210,45 m2 ) nolu parsellerin bulunduğu alanda Battalgazi Belediyesi Encümeninin 21.09.2017 tarih ve 215 sayılı kararına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesi uyarınca imar uygulamasına başlanmış ancak yukarda belirtilen sebepten ötürü tekrar bir ay süre ile askıya çıkarılması için Belediyemiz Encümeni tarafından 28.06.2018 tarih ve 191 sayılı karar alınmıştır.

Söz konusu parsellerde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi doğrultusunda yapılan imar uygulaması (şuyu) çalışmasının 06.07.2018 tarihinden 04.08.2018 tarihine kadar 30(otuz) gün müddetle Belediyemiz ilan tahtasında askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.

  • Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50