"Zemin Katların Otopark Olarak Yapılması Durumunda Bir Kat Fazla Yapı Hakkı Verilmesi" İmar Planı Değişikliğinin Askıya Çıkarılması 25.07.2018 9:25:39 AM

Battalgazi Belediye Meclisi'nin 05.03.2015 tarih, 62 sayılı kararı ve Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.03.2015 tarih, 160 sayılı kararı ile onaylanan ''zemin katların otopark olarak yapılması durumunda 1 (bir) kat fazla yapı hakkı verilmesi'' kararına ilişkin olarak, kararda; ''yapı silueti bozulmadan blok, ayrık ve ikiz bahçeli nizama tabi olan imar parsellerine, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 9.maddesinde belirtilen yol genişliklerine uygun olması durumunda (mevcut ön bahçe mesafelerinin de yol genişliğine dahil edilmesi); ada bütününde cephe aldığı yoldaki binaların etüdü yapılarak zemin katı boş kalmak (giriş alanı asansör boşluğu hariç), bodrumu yok ise ve gerekli olduğu durumlarda minimum ölçüde enerji odası yapılabilmesi; otopark olacak katın pencere ve araç giriş çıkışının dış duvarlarının yığma tuğla duvar ile kapatılması; otopark yüksekliğinin 2.60 metreden fazla olmaması; su basman yüksekliğinin de zeminde belirtilmesi kaydıyla zemin katların otopark olarak yapılması durumunda 1 (bir) kat fazla yapılabilmesini'' içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Battalgazi Belediye Meclisi'nin 01.02.2018 tarih ve 23 sayılı kararı ile onaylanmış olup , Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.05.2018 tarih ve 300 sayılı kararında ise 1/1000 ölçekli uygulama imar planına her hangi bir plan notu eklemeden, talep sahibi parselin (651 ada 71 no.lu parsel) ise yapılaşma koşullarının aynı kalması şeklinde onaylanmıştır.

Plan değişikliğine ait ekli paftaların 25.06.2018 tarihinden 25.07.2018 tarihine kadar 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.

  • Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50