İslami Dönem

31.07.2016 5:20:22 PM

Müslüman Araplar, Anadolu’ya yaptıkları seferlerde (Eski) Malatya’yı birkaç defa ele geçirmişlerdir. Iyaz bin Ganem’in Habib bin Mesleme komutasında Malatya üzerine gönderdiği Arap ordusu kenti aldı ise de burada fazla kalamadı. Karşı saldırıya geçen Bizanslılar kenti geri aldılar. Suriye valisi Muaviye, Habib bin Mesleme’yi yeniden Eski Malatya üzerine gönderdi.656 yılında kenti alan Mesleme, buraya askeri birlikler yerleştirdikten sonra yönetimi kendi atadığı bir valiye bıraktı. Muaviye (661-680) bu kente gelerek bir zaman kaldı. Burada asker sayısını arttırdı. Kenti Müslümanlaştırmak gayesiyle Irak ve Suriye’den Müslüman halkın bir kısmını getirerek Eski Malatya’ya yerleştirdi. Böylece şehri Bizanslılara karşı yapılan yaz seferlerinin üssü durumuna getirdi.

Hz. Ali ile Muaviye taraftarları arasındaki mücadeleler zamanında Müslümanlar, Anadolu seferlerini ihmal ettiğinden fırsattan yararlanan Bizanslılar, Müslüman halkın ve askerlerin çekilmiş olduğunu görerek Malatya’yı yeniden zapt ettiler. Şehrin kalesini yıkıp; Müslüman halkı kılıçtan geçirdiler. Emeviler döneminde Halife Ömer bin Abdülaziz (717-720) kaçmakta olan Darende halkını Malatya’ya yerleştirdi. Canava bin ElHaras’ı buraya vali olarak atadı.740-741 yılında Askivaş komutasındaki Bizans ordusu,Malatya üzerine yürüdü. Kuşatma sırasında halk, kent kapılarını kapayarak Halife Hişam’dan (724-743) yardım ister. Bunun üzerine Bizanslılar çekilirler. Halife Hişam Malatya’ya girer ve şehir onarılıncaya kadar buradan ayrılmaz.

Şehre vali olarak atanan Melih İbn-i Sebep ve yanında seferlerde bulunan Battal Gazi, Bizanslıların bulunan Synada şehrini kuşatır. İslam orduları Pelezaium adı verilen yerde ağır bir yenilgiye uğrarlar. Bu savaştan üç sene sonra 740 tarihinde Battal Gazi, Eskişehir yakınlarında Akronion önünde yapılan savaşta şehit düşer.

Dilden dile anlatılan Battal Gazi kahramanlıkları bu dönemdedir. Bizans’ın bileği bükülmez savaşçısı ve komutanı olan ‘Ahmar’ın’ Battal Gazi ile cenk ederek yenilmesi sonucu verdiği sözü tutarak “Ahmed Duran (Tarran)” adını alması;Müslüman ve Battal Gazi’nin en sadık askeri olması, bu döneme rastlar. Yine bu tarihlerde Eski Malatya’da Bizans-Arap çatışmalarında Battal Gazi’nin silah arkadaşı Abdulvahap’ında şehit düştüğüne inanılmaktadır.

Eski Malatya 755 tarihinde, Bizans imparatoru V. Konstantinos tarafından yakılıp yıkılır. Aynıtarihlerde Salih bin Ali bin Abdullah komutasında saldırıya geçen İslam ordusu, V.Konstantinos’un komutasındaki Bizans ordusunu yenerek şehri yeniden ele geçirir. Abbasi Halifesi El Mansur (754-775), yeğeni İmam Abdulvahap bin İbrahim’i Eski Malatya valiliğine atandı. Vali, 757 yılında Hasan bin Kahtaba komutasındaki kuvveti ile gelerek Eski Malatya’yı yeniden onartmıştır. İmarı tamamlanan Eski Malatya’ya 4.000 kişilik kuvvet bırakarak buradan ayrılır. Halife Harun El Reşit (786-809) döneminde Eski Malatya’ya karşı yapılan bir Bizans saldırısı püskürtülür ve şehir tahkim edilir.

Halife el Memun döneminde(813-833) oğlu Abbas Malatya’yı üs durumuna getirerek, Bizanslılar üzerine saldırılar düzenledi. Bizans imparatoru Theophilos, 837 yılında Doğanşehir ve(Eski) Malatya üzerine saldırıya geçerek yöreyi yakıp yıktı. 838 yılında Halife El, Ebu Said Muhammed bin Yusuf komutasında Bizanslılara karşı çıkardığı Arap ordusu başarılı olamadı. Türk Asıllı Afşin ve Arap asıllı Abdullah bin Mervan El Akta komutasındaki İslam ordusu Eski Malatya halkının da yardımıyla Bizans ordusunu bozguna uğrattı. Ancak 841 yılında Bizans orduları, şehri yeniden ele geçirdiler.

9.yüzyılın ortalarına doğru Eski Malatya’nın batı ve kuzey yörelerinde yerleşmiş bulunan Pavlikenler Bizanslılara karşı ayaklanınca Eski Malatya Valisi Ömer bin Abdullah bin El-Akta onları destekledi. Vali, 863 yılında Anadolu içlerine bir sefer düzenler. Ancak 3. Michael (842-867) Petronas komutasındaki Bizans ordularınca ağır yenilgiye uğratılır. Komutan Ömer bin Abdullah El Akta bu savaşta şehit düşer.

I.Basileios (867-886) zamanında Bizans ordusu Darende ve Harapşehir’i (Doğanşehir) alarak, buraları yakıp yıktılarsa da Malatya’yı ele geçiremediler. Bizanslılar, kuşatma sırasında ağır kayıplar verdiler. İmparator esir olmaktan zor kurtuldu.917 yılında Arap komutanı Munis El Muzaffer Malatya’dan İç Anadolu üzerine bir sefer düzenledi. Bu seferi 923 yılında Muhammed bin Nasır, yaz ve kış seferlerinden başarı kazanınca Bizanslılar 926-927 yıllarında Kurkuas komutasındaki bir ordu ile karşı saldırıya geçtiler ve Malatya yöresini yağmaladılar. Eski Malatya Valisi, elçi olarak gönderip oğlu Ebu Hafs ile komutanı Ebul Aşaş’ı Kurkuas’a göndererek Bizans egemenliğini kabul etti.

Musul Hamdani emiri Nasr üd-Devle El Hasan’ı (929-962) amcası Said üd-Devle Malatya’ya sefer düzenleyerek şehri Bizanslılardan geri aldı.934 yılında, Kurkuas, Eski Malatya’yı yeniden alarak surların tümünü yıktırıp, kenti savunmasız bıraktı. Bunu izleyen yıllarda Hamdani Sultanı Seyf üd-Devle Ali(945-967) birkaç defa Malatya’yı istila etti.961-962 yılında komutanlarından Naca, Bizanslılarla çarpışarak 18 gün boyunca şehri yağmalayıp, yakıp yıktırdı. Bizans imparatoru II. Nikepkor Focas (963-969) Güneydoğu Anadolu ve Suriye’yi ele geçirdikten sonra savunmasız durumdaki(Eski) Malatya’yı yeniden oturulur duruma getirmeye çalıştı. Suriye Yakubilerine haber salarak Malatya’ya gelip yerleşmelerini istedi.970 yılında Yakubilerden büyük bir kısmı Malatya’ya yerleşerek, Bizans egemenliği altında hayatlarını sürdürmeye başladılar.


  • Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50