Battalgazi 'de Eğitim

4.8.2016 12:52:52

Battalgazi, Malatya'nın eğitim düzeyi en yüksek eğitim ilçesidir. Bunda Malatya'nın en eski yerleşim bölgesi olmasının İnönü Üniversitesi yerleşkesi ile buraya bağlı Tacan yerleşkesinin Battalgazi ilçesinde bulunmasının İnönü etkisi büyüktür. İlçelerimiz arasında en genç nüfusun burada yaşamasının etkisi bu konuda yabana atılamaz. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kurumların önemli bölümü, öğrenci yurtları, çoğunlukla Battalgazi İlçesi sınırları içerisinde bulunması nedeniyle eğitim öğretim faaliyetleri yoğun olarak bu bölgededir. Malatya ilçeleri arasında eğitim seviyesi en yüksek ilçe Battalgazi'dir. Bu oranın yüksek oluşunda İnönü Üniversitesinin Battalgazi sınırları içerisinde olması etkendir. TÜİK verilerine göre Battalgazi nüfusundan 2408 kişinin eğitim durumu tespit edilememiştir. Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerin sayısı 31 237'dir. Okuma yazma bilmeyenlerin ise sayısı 15047'dir. İlkokul mezunu 64 162, ilköğretim mezunu 39 220, ortaokul dengi ve mesleki ortaokulu bitirenlerin sayısı 26 904, lise ve dengi okul mezunlarının sayısı 57 784, yüksekokul-fakülte bitirenler 30 317, doktora yapanların sayısı ise 836'dır.

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; İlçe Milli Eğitim müdürü, 6 şube müdürü ve görevlendirme dönemlerinde değişmekle birlikte toplamda yaklaşık 57 personel ile ilçemize hizmet vermektedir. Bünyesinde çeşitli branşlarda yaklaşık 4075'i öğretmen olmak üzere toplamda 5144 personel bulunmaktadır. İlçemiz genelinde Birleştirilmiş İlkokul sayısı 17 olup toplamda 321 öğrenci bulunmaktadır.

Yatılı Bölge Ortaokulu'nda 75 erkek, 42 kız olmak üzere toplam 117; Akşemseddin İşitme Engelliler Ortaokulu'nda ise 25 erkek, 16 kız toplam 41 öğrenci, Pansiyonlu İlköğretim Okulu programından 158 kişi yaralanmaktadır.

Pansiyonlu Ortaöğretim Okulu sayısı 7 olup, yatılı öğrenci sayısı 618 erkek, 168 kız; yatılı/gündüzlü genel toplam ise 1975'i erkek, 2889'u kız olmak üzere 4864 öğrenci vardır.

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı taşımalı programla 818 kız, 878 erkek olmak üzere toplam 1696 öğrenciye eğitimve öğretim verilmektedir. Halk Eğitim Merkezince 2015 takvim yılı içinde yetişkinler için açılan kurs sayısı 926 olup bu eğitim programlarından13357 kişi yararlanmıştır. Battalgazi İlçemizde artan nüfus ve gelişime göre ihtiyacı karşılayacak sayıda eğitim ve öğretim tesisi planlanarak projelendirilmiştir.

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ İSTATİSTİKİ VERİLERİ

KURUM SAYISI

ÖĞRENCİ SAYISI

ÖĞRETMEN SAYISI

E

K

T

12

2199

2012

4211

2172015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKUL İSTATİSTİKİ VERİLERİ

KURUM SAYISI

ÖĞRENCİ SAYISI

ÖĞRETMEN SAYISI

E

K

T

84

11371

11019

22390

11132015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL İSTATİSTİKİ VERİLERİ

KURUM SAYISI

ÖĞRENCİ SAYISI

ÖĞRETMEN SAYISI

E

K

T

61

11262

10377

21639

16762015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSE İSTATİSTİKİ VERİLERİ

KURUM SAYISI

ÖĞRENCİ SAYISI

ÖĞRETMEN SAYISI

E

K

T

12

3648

3784

7432

10432015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEK LİSESİ İSTATİSTİKİ VERİLERİ

KURUM SAYISI

ÖĞRENCİ SAYISI

ÖĞRETMEN SAYISI

E

K

T

14

6331

5344

11675

1013

VERİLERE ÖZEL OKULLAR DAHİLDİR.

 

 


2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL ÖNCESİ GENEL BİLGİLERİ

Kurum Türü

Kurum Sayısı

Öğretim Şekli

Normal       İkili

Şube Sayısı

Derslik Sayısı

Öğretmen Sayısı

Okul Öncesi Öğrenci Sayısı
E            K            T

Resmi Anaokulu

12

4

8

67

47

75

780

726

1506

Özel Anaokulu

4

4

 

8

14

18

68

61

129

TOPLAM ANAOKULU

16

8

8

75

61

93

848

787

1635

İlkokul Bünyesinde Anasınıfı

55

29

26

106

66

98

1038

944

1982

Lise Bünyesinde Anasınıfı

1

 

1

2

1

4

12

21

33

Ortaokul Bünyesinde Anasınıfı

15

6

9

40

22

40

369

331

700

TOPLAM ANASINIFI

16

8

8

223

150

235

2267

2083

4350

 

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKUL GENEL BİLGİLERİ

Kurum Türü

Kurum Sayısı

Öğretim Şekli
        
Nor.     İkili

Şube

Derslik

Öğretmen

İlkokul Öğrenci Sayısı

 E             K             T

Yeni
Kayıt

Lojman

Resmi İlkokul

84

50

34

997

661

1113

11371

11019

22390

4685

17

Özel İlkokul

3

3

 

46

50

66

494

424

918

136

 

 

Toplam İlkokul

87

53

34

1043

711

1179

11865

11443

23308

4821

17

Ortaokul
Bünyesinde Anasınıfı

1

1

 

1

0

0

2

4

6

0

 

Genel Toplam

84

50

34

997

661

1113

11371

11019

22390

4685

17

 

 

 

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL GENEL BİLGİLERİ

Kurum Türü

Kurum Sayısı

Öğretim Şekli
        
Nor.     İkili

Şube

Derslik

Öğretmen

Ortaokul Öğrenci Sayısı

 E             K             T

Yeni
Kayıt

Lojman

Resmi Ortaokul

61

35

28

874

575

1576

11262

10377

21639

5486

28

Özel Ortaokul

3

3

 

32

47

54

353

291

644

252

 

 

Genel Toplam

64

38

26

906

622

1630

11615

10668

22283

5738

28

 

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GENEL LİSE BİLGİLERİ

Kurum Türü

Kurum Sayısı

Öğretim Şekli
        
Nor.     İkili

Şube

Derslik

Öğretmen

Genel Lise
Öğrenci Sayısı

 E             K             T

Yeni
Kayıt

Mezun

Lojman

Resmi Genel Lise

12

10

2

315

227

532

3071

3502

6573

1369

2122

11

Özel Genel Lise

5

5

 

52

47

82

364

292

656

169

158

 

 

Toplam Genel Lise

17

15

2

367

274

614

3435

3794

7229

1538

2280

11

Meslek Lisesi Bünyesinde Genel Lise

6

5

1

41

0

0

577

282

859

0

0

0

Özel Temel Lise

17

6

11

215

192

322

1377

1174

2551

401

0

 

Genel Toplam

34

21

13

623

466

936

5389

5250

10639

1939

2280

11

 

 

 

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEK LİSELERİ GENEL BİLGİLERİ

Kurum Türü

Kurum Sayısı

Öğretim Şekli
        
Nor.     İkili

Şube

Derslik

Öğretmen

Ortaokul Öğrenci Sayısı

 E             K             T

Yeni
Kayıt

Mezun

Lojman

Resmi Meslek Lisesi

14

12

2

498

334

963

6331

5344

11675

2935

2658

56

Özel Ortaokul

3

3

 

11

30

46

293

319

612

0

0

 

 

Genel Toplam

17

12

2

509

364

1009

6624

5663

12287

2935

2658

56

 

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKULLAR GENEL BİLGİLERİ

Kurum Türü

Kurum Sayısı

Öğretim Şekli

Normal       İkili

Şube Sayısı

Derslik Sayısı

Öğretmen Sayısı

Okul Öncesi Öğrenci Sayısı
E            K            T

Yeni Kayıt

Mezun

Özel Meslek Lisesi

3

3

 

11

30

46

293

319

612

0

0

Özel Anaokulu

4

4

 

8

14

18

68

61

129

 

 

Özel İlkokul

3

3

 

46

50

66

494

424

918

136

 

Özel Ortaokul

3

3

 

32

47

54

353

291

644

 

252

Özel Genel Lise

5

5

 

52

47

82

364

292

656

169

158

Özel Temel Lise

17

6

11

215

192

322

1377

1174

2551

401

0

Genel Toplam

35

24

11

364

380

588

2949

2561

5510

706

410

 

Karatepe Kadirgölü İlkokulu

13

Kuluşağı İlkokulu

25

Şişman İlkokulu

13

GENEL TOPLAM

321

 

2015-2016 Yılı Okul/Kurum Sayıları

KURUM TÜRÜ

SAYISI

 

ANAOKULU

Anaokulu

12

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

4

Toplam Anaokulu

16

İLKOKUL

İlkokul

83

İlkokul (İşitme Engelliler)

1

Özel Türk İlkokulu

3

Toplam İlkokul

87

ORTAOKUL

İmam Hatip Ortaokulu

6

Ortaokul

53

Ortaokul (İşitme Engelliler)

1

Özel Türk Ortaokulu

3

Yatılı Bölge Ortaokulu

1

Toplam Ortaokul

64

GENEL LİSE

Anadolu Lisesi

9

Lise

1

Özel Anadolu Lisesi

5

Sosyal Bilimler Lisesi

1

Spor Lisesi

1

Toplam Genel Lise

17

MESLEK LİSESİ

Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)

1

Anadolu Otelcilik ve Turizm Mes. Lisesi

1

Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

1

Anadolu Ticaret Meslek Lisesi

1

Endüstri Meslek Lisesi

2

İmam Hatip Lisesi

5

Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi

1

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3

Tarım Meslek Lisesi

1

Ticaret Meslek Lisesi

1

 

 

Toplam Meslek Lisesi

17

Temel Lise

     Özel Temel Lise

17

Toplam Temel Lise

 

17

Okullar Genel Toplam

218

MEM

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

1

HEM

Halk Eğitim Merkezi

1

DERSHANE

Özel Dershane

8

ETÜT

Özel Etüd Eğitim Merkezi

4

KURSLAR

Özel Muhtelif Kurslar

23

MTSK

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu

25

ÖĞRETMENEVİ

Akşam Sanat Okulu (DHGM)

1

REHABİLİTASYON

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

12

YURTLAR

Özel Yurt

13

GENEL TOPLAM

306  • T.C. Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50