Yöresel Konuşma Dili

04.08.2016 9:38:07 AM
Başlıksız Belge

BATTALGAZİ' DE KULLANILAN YÖRESEL DEYİMLER VE KELİMELER 

A 
Afin tefin : Darma dağın 
Aş erme : Hamilelik hali 
Arruta : Sevilen küçük kız çocuklarına denir 
Arbet aşeret : Acayip 
Arıstak : Toprak damın ağaçları 
Alıta : İyi görmeyen 
Allek : fitne-fesat


B 
Barima : Bari 
Bele : Böyle 
Bastık : Pestil 
Bayma : Üşümeden dolayı donacak hale gelme 
Bayak : Demin, az önce 
Bıldır : Geçen sene 
Boyna : Daima


C 
Cılğı : İnce kesilmiş bez parçası 
Cılbır : Menemen yemeği 
Cıncık : Cam kırığı 
Cücük : Kuş yavrusu 
Cılkıtma : Oyun bozma


Ç 
Çinisi : Omuzu 
Çemirlenme : işe koyulma 
Çömelme : Ayak üstüne yarım oturma 
Çapik : Acele 
Çapıh : Alkış 
Çar-çapik : Çok acele 
Çapıt : Bez parçası 
Çömçe : Kepçe 
Çörrik : Az akan su 
Çirçirik : Ağustos böceği 
Çörten : Toprak damlarda su akan oluk


D 
De-ya : işte orası 
Deleme : Topaç 
Dışlık : Sıkılma 
Dehliz : Üstü kapalı geçit 
Deyirmi : Yuvarlak 
Dolambaç : Eğri büğrü yol 
Densiz : şakacı 
Debelenme : yerde Yuvarlanma


E 
Elhem : Herhalde 
Elpikleme : Tahılı tepirle samandan ayırma işi 
Erinme : Üşenme 
Eyin-öyün : Baştan savma 
Efil-efil : rüzgar esmesi


F 
Fırfırı : Fırıldak 
Fırt : Yudum 
Fenikme : Bunalma


G 
Guncik : Dip, kuytu yer 
Guzlacı : Doğuracak hayvan 
Govik : Huni 
Gıjileme : Çığlık atma 
Gidişme : Kaşınma 
Gangırma : bükmek-eğmek 
Gıcıktırma : Kızdırma 
Göyünme : Yanmaya yüz tutmuş 
Gevende : geveze 
Gever : Bahçe sulamalarında taksimat yeri


H 
Heleki : İyiki 
Hezacı : Hile yapma 
Hayma : Bahçelerdeki ağaçtan yapılan gölgelik 
Him-hime : Sırt sırta, bitişik 
Him : Bina temeli 
Hümbek : Yerli bir tür oyun 
Hoplama : Atlama 
Haftar : Obur 
Hakket : Hakikaten 
Hârim : Bir işte taciz etme 
Hımbıl : Avanak, enayi 
Hırma hış : Çok ezilmiş 
Hıtap : Pide çeşidi 
Hazna : Su biriken yer 
Hırtlek : Boğaz içi


I 
Iğınma : Bir işi zorlanarak yapma


İ 
İleç : Bahis 
İçme : Ilıca 
İsabet : Nazar değme


K 
Kulunç : İki omuz arası 
Kakırcama : Bayatlama, bozulma 
Kındırik : Ufak tefek 
Koruk : Olmamış üzüm 
Kırtik : Biraz 
Kırcik : Taşla oynanan mahalli bir oyun 
Kekeşme : Uyuşma 
Kızzılkurt : Beddua 
Kurrik : Sıpa 
Kantarma : Kemerli yapı 
Köme : Yığın

 
L 
Lappıdana : Ortadan konuşma 
Lüllük : Musluk 
Lülük : bir sıkımlık köfte 
Lığlama : Yuvarlanma

 
M 
Manca : Salata 
Meyrat : Ölenden kalan işe yaramaz şey 
Mıt-mıt : Yavaş-yavaş


N 
Nıkıs : Eli sıkı, cimri 
Niniyesen : Sana ne 
Nezelme : eskime


O 
Oğunma : Bayılma 
Onart : Doğru


Ö 
Össeat : Anında 
Örgetleme : aklını çelme 
Özü baymak : acımak 
Ökünme : Taklit etme

 

P 
Pallikleme : Elle yoklama 
Peçel : Beceriksiz, sakar 
Pezzik : sebzenin nazik kısmı


S 
Sırpıncak : Kaygan 
Soyha : kirli üst-baş 
Surha : Angarya 
Sasımış : bozulmuş, kokmuş


Ş 
Şapşak : Su kabı 
Şuka : Pestilin katlanmış şekli 
Şakuka : Yabani süslü kabak 
Şörük : Tükürük 
Şibik : Göz çapağı


U 
Uşak : Çocuk 
Urğun urğun : Gizli gizli 
Ü 
Üleş : Leş


Y 
Yunma : Yıkanma 
Yetmeti : Minder 
Yampeş : Yan-yan yürüyen 
Yarendik : Latife


Z 
Zırtapoz: işsizgüçsüz - başıboş 
Zumzuk : Yumruk 
Zaar : Herhalde 
Zaklanma : Alaya alma 
Zağal : Tembel 
Zıpır : Görgüsüz, kaba,cahil 
Zoppik : Çıkıntı   • Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50