İmar Plan değişikliği
Karar Tarihi: 2017-05-03      Karar No: 76

KARAR

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Mayıs ayı toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN’ın Başkanlığında toplandı.

Gündemin 5’inci maddesi; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Saray mahallesi 408 ada 127 no.lu parsel mevcut imar planında ticaret alanında bulunmakta olup, bitişik nizam 4 kat (B-4) yapı nizamına sahiptir.

Hazırlanan öneri imar planı değişikliği ile bodrum ve zemin katta parsel alanının tamamen kullanılması, üst katlarda ise komşu parsellerdeki yapılaşma dikkate alınarak, plan üzerinde gösterilen öneri kütleye uygun olarak yapılaşması talep edilmektedir.

Hazırlanan öneri imar planı değişikliğinin meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

İmar Komisyonu raporu: Tapunun Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Saray mahallesi 408 ada 127 no.lu parsel mevcut imar planında ticaret alanında, bitişik nizam 4 kat (B-4) olarak planlı olup, '' bodrum ve zemin katta parsel alanının tamamen kullanılması, üst katlarda ise komşu parsellerdeki yapılaşma dikkate alınarak, plan üzerinde gösterilen öneri kütleye uygun olarak yapılaşması'' talep edilmektedir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 05.04.2017 tarih ve 66 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Dosyada ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Saray mahallesinde mevcut imar planında ticari alan içerisinde olup, bitişik nizam 4 kat (B-4) yapı hakkına sahip olan 408 ada 127 no.lu parselin, '' bodrum ve zemin katta parsel alanının tamamen kullanılması, üst katlarda ise komşu parsellerdeki yapılaşma dikkate alınarak, plan üzerinde gösterilen öneri kütleye uygun olarak yapılaşması'' yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik talebinin; zeminde oluşmuş yapı dokusunun devamlılığının sağlanması ve aynı imar haklarına sahip parsellere eşit hakların verilmesi gerekçesiyle; bodrum ve zemin katta parsel alanının tamamen kullanılması, üst katlarda ise ada etüdü ile belirlenecek kütleye uyulması şartıyla talebin komisyonumuzca uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda, Saray mahallesi 408 ada 127 nolu parselin imar plan değişikliği talebinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

  • Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50