2016 Mali Yılı Kesin Hesabı
Karar Tarihi: 2017-05-03      Karar No: 83
Başlıksız Belge

KARAR

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Mayıs ayı toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN’ın Başkanlığında toplandı.

Gündemin 12’nci maddesi; Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısında; Belediyemizin Gelir ve Gider Kesin Hesabı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 42.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi hükümleri doğrultusunda Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 2016 yılı Kesin hesabı ve Taşınır hesap cetvelleri  27/04/2017 tarih ve 114 sayılı Belediyemiz Encümeni kararı ile Belediye Meclisince görüşülmek üzere havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Belediyemizin 2016 yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabı ve Taşınır hesap cetvellerinin  5393 sayılı Belediye kanunun 64.maddesi gereğince Belediye Meclisimizce görüşülerek karara bağlanmasını talep edilmiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64 üncü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40 ıncı maddeleri gereğince Belediyemiz  2016  Mali yılı Gelir ve Gider kesin hesabı ve Taşınır hesap cetvelleri okunarak gereği görüşüldü.

 

2016 YILI GİDER BÜTÇESİ ;
GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINA GÖRE :

 

NET BÜTÇE

GERÇEK. GİDER

 

1

PERSONEL GİDERLERİ

11.249.000.00

10.423.557,27

 

2

SOS.GÜVEN.KURUM.DEV.PRİMİ GİD.

1.841.000.00

1.741.910,65

 

3

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

52.445.000.00

45.852.788,06

 

4

FAİZ GİDERLERİ

2.005.000.00

1.973.897,94

 

5

CARİ TRANSFERLER

2.950.000.00

2.156.873,49

 

6

SERMAYE GİDERLERİ

69.235.000.00

62.366.482,83

 

7

SERMAYE TRANSFERLERİ

10.000.00

0

 

8

BORÇ VERME

0

0

 

9

YEDEK ÖDENEKLER

265.000.00

0

 

TOPLAM

140.000.000.00

124.515.510,24

124.515.510,24

 

GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASINA GÖRE :

 

Toplam Net  Ödenek

Gerçek Bütçe Gideri

01

Genel Kamu Hizmetleri

33.925.000.00

27.726.097.67

03

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

370.000.00

123.615.93

05

Çevre Koruma Hizmetleri

24.910.000.00

24.267.587.88

06

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

77.545.000.00

70.039.011.20

08

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

3.250.000.00

2.359.197.56

 

TOPLAM

140.000.000.00

124.515.510.24

Olarak gider dağılımı yapılmıştır. 2016 yılı Gider Bütçesi ödenek hareketleri aşağıda belirtildiği şekildedir. Gider Bütçesinin gerçekleşme oranı ise %  89’dır.

 

2016 Yılı Gider Bütçesinde  Ödenek Hareketleri  Aşağıdaki Şekilde  Gerçekleşmiştir;

2015 yılına devreden ödenek

00  

2016 yılı  bütçe ödeneği

140.000.000,00

Aktarma yoluyla ilave edilen ödenek

33.918.000,00 

Aktarma yoluyla düşülen ödenek

33.918.000,00  

Ek ödenek

      00  

Olağan üstü ödenek

00

Toplam ödenek

140.000.000.00

Toplam harcama

124.515.510.24

İptal  edilen ödenek

15.484.489.76

2016 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ;
2016 yılı gelir bütçesi 140.000.000,00 TL öngörülmüş olup, 2016 yılı tahsilatı 98.043.721.07 TL’dır. Tahsilattan red ve iade olan 1.164.75 TL düşüldükten sonra 2016 yılı net tahsilatı 98.042.556.32 TL’dır. 2015 yılından 2016 yılına devreden tahakkuk toplamı 15.632.101.36 TL’dır. 2016  yılı içerisindeki tahakkuk toplamı  115.656.831.67 TL’ dır.
2016 yılı içerisinde terkin edilen tahakkuklar düşüldükten sonra toplam tahakkuk tutarı 127.547.869.47 TL’dır. Toplam tahakkuktan yıl içindeki tahsilat düşüldükten sonra kalan 29.504.148.40  TL tahakkuk 2017  yılına devretmiştir.
2016 yılı Gelir Bütçesi 140.000.000,00 TL’dır. 2016 yılı sonunda gerçekleşen gelir ise 98.043.721.07  TL’dır. Gelir Bütçesinin gerçekleşme oranı ise %  70.03’dir.

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINA GÖRE :

 

Bütçe ile tahmin Edilen

Gerçekleşen Gelir

 

01

Vergi Gelirleri ;

41.008.000.00

27.800.722.47

 

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1.662.000.00

2.293.438.96

 

04

Alınan Bağış ve Yard. Özel Gelirler

2.000.000.00

6.969.755.25

 

05

Diğer Gelirler

81.010.000.00

60.748.399.66

 

06

Sermaye Gelirleri

14.120.000.00

231.404.73

 

08

Alacaklardan tahsilat

200.000.00

0

 

TOPLAM

140.000.000.00

98.043.721.07

 

 

 

TAŞINIR KESİN HESABI
2016  Mali Yılı Taşınır Mallar Hesabı ile ilgili tutarlar aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

TAŞINIR KESİN HESABI
2016 Mali Yılı Taşınır Mallar  Hesabı ile ilgili tutarlar aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.
TAŞINIR HESAP İCMAL CETVELİ :


Taşınır Kodu

Taşınır Adı

Geçen Yıldan Devir eden

Yıl İçinde Giren Tutar

Toplam Tutar

Yıl İçinde çıkan Tutar

Gelecek Yıla Devreden Tutar

150

İlk Madde ve Malzeme

213.003,62 

213.003,62 

213.003,62 

253

Tesis Mak. ve Cihazlar

6.685.255,04 

880.377,50 

7.565.632,54 

1.525,42 

7.564.107,12 

254

Taşıtlar

2.283.718,61

1.361.936,82

3.645.655,43

0

3.645.655,43

255

Demirbaş Grubu

953.534,88

413.851,08

1.367.385,96

1.398,30

1.365.987,66

 

TOPLAM

9.922.508,53

2.869.169,02

12.791.677,55

215.927,34

12.575.750,21

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64 maddesi,Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi gereğince Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve Nisan ayı içinde Encümen tarafından  ayrıntılı olarak tetkik edilip görüşülen Belediyemizin 2016  Mali yılına ait   Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek-29), Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek-30), Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli (Örnek-31), Genel Mizan (Örnek-76), Bilanço (Örnek-77), Bütçe Giderleri Ödenekler Tablosundan (Örnek-94) oluşan kesin hesabın iş bu cetvelleri ve Taşınır Hesap Cetvellerinin kayıtlara uygun olduğu kanunlar ile tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği, bütçe harici ödeme yapılmadığı, muhasebe kayıtlarında tutulan tüm evrakların kanun ve yönetmelikler hükümlerine uygun olarak tutulduğu saptanmış olup, hazırlanan 2016  mali yılı kesin hesabı ve Taşınır hesap cetvellerinin  görüldüğü gibi aynen kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

  • Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50