İmar Plan Değişikliği
Karar Tarihi: 2018-05-02      Karar No: 088

T.C.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI


SAYISI:55660784-88 DAİRESİ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KARAR TARİHİ: 02.05.2018 KONUSU: İmar Plan Değişikliği
Mevcut Üye Sayısı: 38 Karara Katılan Üye Sayısı: 27
Meclis Başkanı Zafer KIRÇUVAL
Divan Katibi Aykut HIZ, Yusuf ÖZERKARAR


Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi gereğince Mayıs ayı toplantısını yapmak üzere Belediye Başkan Vekili Zafer KIRÇUVAL’ın Başkanlığında toplandı.

Gündemin 7’nci maddesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Çöşnük Mahallesi 3967 ada 7 no.lu parsel mevcut imar planında konut alanında bulunmaktadır. Parsel ada ayrım çizgisiyle ayrılmış olup; kısmen Ayrık İkiz Nizam 5 kat (Aİ-5), kısmen Ayrık İkiz Nizam 4 kat (Aİ-4) yapılaşma hakkına sahiptir.

Hazırlanan öneri imar planında parsellerin yapı yoğunluğu ve yapı nizamı sabit kalmak şartı ile parselin tamamının Ayrık İkiz Nizam 5 kat (Aİ-5) olacak şekilde, ada ayrım çizgisinin parsel sınırına kaydırılması talep edilmektedir.

Hazırlanan öneri imar planı değişikliğinin meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

İmar Komisyonu raporu: Tapunun Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Çöşnük mahallesi, 3967 ada 7 no.lu parsel mevcut imar planında konut alanında kısmen Ayrık İkiz Nizam 5 kat (Aİ-5), kısmen Ayrık İkiz Nizam 4 kat (Aİ-4) olarak planlı olup ''Parsellerin yapı yoğunluğu ve yapı nizamı sabit kalmak şartı ile parselin tamamının Ayrık İkiz Nizam 5 kat (Aİ-5) olacak şekilde, ada ayrım çizgisinin, parsel sınırına kaydırılması'' talep edilmektedir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 04.04.2018 tarih ve 72 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Dosyada ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde; Malatya ili Battalgazi İlçesi, Çöşnük Mahallesi 3967 ada 7 no.lu parselin yapı yoğunluğu sabit kalmak şartıyla kısmen Ayrık İkiz Nizam 5 kat (Aİ-5), kısmen Ayrık İkiz Nizam 4 kat (Aİ-4) olan yapılaşma şartlarının ada ayrım çizgisinin, parsel sınırına kaydırılması Ayrık İkiz Nizam 5 kat (Aİ-5) olacak şekilde değiştirilmesi talebi; bina sayısının azalmasıyla zemindeki yeşil alan ve otopark alanının artacağı, ortak kullanım alanlarının daha verimli kullanılabileceği görüldüğünden, talebin komisyonumuzca uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda, Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Çöşnük Mahallesi 3967 ada 7 nolu parselin İmar Planı Değişikliğinin İmar Komisyonu raporu doğrultusunda uygun olduğuna oybirliği karar verildi.Zafer KIRÇUVAL

Belediye Başkan Vekili

Meclis Başkanı

Aykut HIZ

Katip

Yusuf ÖZER

Katip

  • T.C. Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50