2017 Mali Yılı Kesin Hesabı
Karar Tarihi: 2018-05-02      Karar No: 092

T.C.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI


SAYISI:55660784-92 DAİRESİ: Mali Hizmetler Müdürlüğü
KARAR TARİHİ: 02.05.2018 KONUSU: 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı
Mevcut Üye Sayısı: 38 Karara Katılan Üye Sayısı: 27
Meclis Başkanı Zafer KIRÇUVAL
Divan Katibi Aykut HIZ, Yusuf ÖZERKARAR


Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi gereğince Mayıs ayı toplantısını yapmak üzere Belediye Başkan Vekili Zafer KIRÇUVAL’ın Başkanlığında toplandı.

Gündemin 11’nci maddesi; Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısında; Belediyemizin Gelir ve Gider Kesin Hesabı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 42.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi hükümleri doğrultusunda hazırlanan 2017 yılı Gelir ve Gider Kesin hesabı ve Taşınır hesap cetvelleri 17/04/2018 tarih ve 126 sayılı kararı ile Belediyemiz Encümeni tarafından karar verilmiş olup, 5393 sayılı Belediye kanunun 64.maddesi gereğince Belediye Meclisimizce görüşülerek karara bağlanmasını talep edilmiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64 üncü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40 ıncı maddeleri gereğince Belediyemiz 2017 Mali yılı Gelir ve Gider kesin hesabı ve Taşınır hesap cetvelleri okunarak gereği görüşüldü.


2017 YILI GİDER BÜTÇESİ;

GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINA GÖRE:

NET BÜTÇE GERÇEK GİDER
1 PERSONEL GİDERLERİ 12.970.000,00 12.057.911,85
2 SOS. GÜVEN. KURUM. DEV. PRİMİ GİD. 2.095.000,00 1.932.378,42
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 59.340.000,00 54.321.589,97
4 FAİZ GİDERLERİ 2.510.000,00 2.287.436,06
5 CARİ TRANSFERLER 2.990.000,00 2.759.173,62
6 SERMAYE GİDERLERİ 67.095.000,00 64.142.151,00
7 SERMAYE TRANSFERLERİ 1.000.000,00 1.000.000,00
8 BORÇ VERME 0,00 0,00
9 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00
TOPLAM 148.000.000,00 138.500.640,92


GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASINA GÖRE:


Toplam Net Ödenek Gerçek Bütçe Gideri
1 Genel Kamu Hizmetleri 39.200.000,00 35.736.771,46
3 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 150.000,00 27.807,03
5 Çevre Koruma Hizmetleri 29.800.000,00 29.437.510,47
6 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 74.285.000,00 69.658.763,31
8 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 4.565.000.00 3.639.788,65
TOPLAM 148.000.000,00 138.500.640,92

Olarak gider dağılımı yapılmıştır. 2017 yılı Gider Bütçesi ödenek hareketleri belirtildiği şekildedir.2017 YILI GİDER BÜTÇESİNDE ÖDENEK HAREKETLERİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR:


2016 yılına devreden ödenek 0,00
2017 yılı bütçe ödeneği 145.000.000,00
Aktarma yoluyla ilave edilen ödenek 49.268.000,00
Aktarma yoluyla düşülen ödenek 49.268.000,00
Ek ödenek 3.000.000,00
Olağan üstü ödenek 0,00
Toplam ödenek 148.000.000,00
Toplam harcama 138.500.640,92
İptal edilen ödenek 9.499.359,08


2017 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ:

2017 yılı tahsilatı 112.185.799,26 TL’dır. Tahsilattan red ve iade olan 27.222,88 TL düşüldükten sonra 2017 yılı net tahsilatı 112.158.576,38 TL’dır. 2016 yılından 2017 yılına devreden tahakkuk toplamı 29.504.148,40 TL’dır. 2017 yılı içerisindeki tahakkuk toplamı 149.436.449,65 TL’ dır.

2017 yılı içerisinde terkin edilen tahakkuklar düşüldükten sonra toplam tahakkuk tutarı 149.436.449,65 TL’dır. Toplam tahakkuktan yıl içindeki tahsilat düşüldükten sonra kalan 37.250.650,39 TL tahakkuk 2018 yılına devretmiştir. 2017 yılı sonunda gerçekleşen gelir 112.185.799,26 TL’dır.


GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINA GÖRE:

Gerçekleşen Gelir
01 Vergi Gelirleri 28.116.837,89
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.133.257,70
4 Alınan Bağış ve Yrd. Özel Gelirler 13.074.867,17
5 Diğer Gelirler 69.769.333,77
6 Sermaye Gelirleri 91.502,73
8 Alacaklardan Tahsilat 0
TOPLAM 112.185.799,26


FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMA KESİN HESAP CETVELİ

İller Bankası Borçlanması 3.000.000,00


TAŞINIR KESİN HESABI

2017 Mali Yılı Taşınır Mallar Hesabı ile ilgili tutarlar aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

TAŞINIR HESAP İCMAL CETVELİ:


Taşınır Kodu Taşınır Adı Geçen Yıldan Devreden Yıl İçinde Giren Tutar Toplam Tutar Yıl İçinde Çıkan Tutar Gelecek Yıla Devreden Tutar
150 İlk Madde ve Malzeme 0,00 3.311.467,51 3.311.467,51 3.309.718,51 1.749,00
253 Tesis Mak. ve Cihazlar 7.564.107,12 196.814,98 7.760.922,10 13.905,12 7.747.016,98
254 Taşıtlar 3.645.655,43 617.666,16 4.263.321,59 0,00 4.263.321,59
255 Demirbaş Grubu 1.365.987,66 1.684.790,05 3.050.777,71 165.576,42 2.885.201,29
TOPLAM 12.575.750,21 5.810.738,70 18.386.488,91 3.489.200,04 14.897.288,86

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64 maddesi,Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi gereğince Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve Nisan ayı içinde Encümen tarafından ayrıntılı olarak tetkik edilip görüşülen Belediyemizin 2017 Mali yılına ait Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek-29), Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek-30), Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli (Örnek-31), Genel Mizan (Örnek-76), Bilanço (Örnek-77), Bütçe Giderleri Ödenekler Tablosundan (Örnek-94) oluşan kesin hesabın iş bu cetvelleri ve Taşınır Hesap Cetvellerinin kayıtlara uygun olduğu kanunlar ile tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği, bütçe harici ödeme yapılmadığı, muhasebe kayıtlarında tutulan tüm evrakların kanun ve yönetmelikler hükümlerine uygun olarak tutulduğu saptanmış olup, hazırlanan 2017 mali yılı kesin hesabı ve Taşınır hesap cetvellerinin görüldüğü gibi aynen kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.


Zafer KIRÇUVAL

Belediye Başkan Vekili

Meclis Başkanı

Aykut HIZ

Katip

Yusuf ÖZER

Katip

  • T.C. Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50