İmar Plan Değişikliği
Karar Tarihi: 2018-07-04      Karar No: 119

T.C.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI


SAYISI:55660784-119 DAİRESİ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KARAR TARİHİ: 04.07.2018 KONUSU: İmar Plan Değişikliği
Mevcut Üye Sayısı: 38 Karara Katılan Üye Sayısı: 26
Meclis Başkanı Selahattin GÜRKAN
Divan Katibi Aykut HIZ, Yusuf ÖZER


KARAR


Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi gereğince Temmuz ayı toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN’ın Başkanlığında toplandı.

Gündemin 5 ’inci maddesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.06.2018 tarih ve 6503 sayılı yazısında, Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı mahallesi 180 ada 24 no.lu parsel mevcut imar planında ticaret turizm konut alanında bulunmakta olup, E:0.60 ve Yençok:9.50 yapılaşma hakkına sahiptir. Parselin güneyinden 10 metre ve batısından 5 metrelik yapı yaklaşma mesafesi verilmiştir.

Hazırlatılan öneri imar planı değişikliği ile parselde yapılaşma koşulları değiştirilmeden yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

Hazırlatılan öneri imar planı değişikliğinin meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

İmar Komisyonu raporu: Tapunun Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı mahallesi 180 ada 24 nolu parselde, yapılaşma koşulları değiştirilmeden yapıyaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 06.06.2018 tarih ve 109 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Söz konusu parsel mevcut imar planında ticaret turizm konut alanında bulunmakta olup, E:0.60 ve Yençok:9.50 yapılaşma hakkına sahiptir. Parselin güneyinden 10 metre ve batısından 5 metrelik yapı yaklaşma mesafesi verilmiştir.

Dosyada ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı mahallesi 180 ada 24 nolu parselde yapılaşma koşulları değiştirilmeden yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlatılan talebin; ada içerisindeki parsellerin derinliğinin yetersiz olması sebebiyle değişikliğin ada bütününde yapılması; adadaki yapı yaklaşma mesafelerinin, adanın doğusundan geçen 30 metrelik yoldan 10 metre ve diğer yollardan 5 metre olacak şekilde düzenlenmesi şartıyla; komisyonumuzca uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda, Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı mahallesi 180 ada 24 nolu parselde yapılaşma koşulları değiştirilmeden yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlatılan talebin; ada içerisindeki parsellerin derinliğinin yetersiz olması sebebiyle değişikliğin ada bütününde yapılması; adadaki yapı yaklaşma mesafelerinin, adanın doğusundan geçen 30 metrelik yoldan 10 metre ve diğer yollardan 5 metre olacak şekilde düzenlenmesi şartıyla; imar planı değişikliğinin İmar Komisyonu raporu doğrultusunda uygun olduğuna oybirliği karar verildi.Selahattin GÜRKAN

Meclis Başkanı

Aykut HIZ

Katip

Yusuf ÖZER

Katip

  • Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50