İmar Plan Değişikliği
Karar Tarihi: 2018-07-04      Karar No: 115

T.C.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI


SAYISI:55660784-115 DAİRESİ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KARAR TARİHİ: 04.07.2018 KONUSU: İmar Plan Değişikliği
Mevcut Üye Sayısı: 38 Karara Katılan Üye Sayısı: 26
Meclis Başkanı Selahattin GÜRKAN
Divan Katibi Aykut HIZ, Yusuf ÖZER


KARAR


Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi gereğince Temmuz ayı toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN’ın Başkanlığında toplandı.

Gündemin 1’inci maddesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, Malatya ili Battalgazi ilçesi Kamıştaş mahallesi 102 ada 499 parsel ile 139 ada 20 nolu parseller üzerinde yaklaşık 11 hektarlık alanda iskan amaçlı hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nı, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2017 tarih ve 532 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Söz konusu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasını içeren konunun Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

İmar Komisyonu raporu: Tapunun Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Kamıştaş mahallesi 102 ada 499 parsel ile 139 ada 20 no.lu parseller üzerinde, yaklaşık 11 hektarlık alanda iskan amaçlı hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talep edilmektedir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 04.04.2018 tarih ve 59 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Bahsi geçen parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2017 tarih ve 532 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Dosyada ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Kamıştaş mahallesi 102 ada 499 parsel ile 139 ada 20 no.lu parseller üzerinde yaklaşık 11 hektarlık alanda iskan amaçlı hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasını içeren konunun; bölgenin gelişimi açısından gerekli olduğu ve 1 /5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına uygun olduğu görüldüğünden; talebin komisyonumuzca uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda, Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Kamıştaş mahallesi 102 ada 499 parsel ile 139 ada 20 nolu parsellerin İmar Planı Değişikliğinin İmar Komisyonu raporu doğrultusunda uygun olduğuna oybirliği karar verildi.Selahattin GÜRKAN

Meclis Başkanı

Aykut HIZ

Katip

Yusuf ÖZER

Katip

  • Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50