15 metre ve üzeri olan yollardan cephe alan parsellerde zemin katın ticari yapılması durumunda alınacak harcın belirlenmesi
Karar Tarihi: 2018-06-06      Karar No: 108

T.C.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI


SAYISI:55660784-108 DAİRESİ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KARAR TARİHİ: 06.06.2018 KONUSU: İmar Plan Değişikliği
Mevcut Üye Sayısı: 38 Karara Katılan Üye Sayısı: 29
Meclis Başkanı Selahattin GÜRKAN
Divan Katibi Ela ERKOÇ ARSLAN, Yusuf ÖZER

KARAR


Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi gereğince Haziran ayı toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN’ın Başkanlığında toplandı.

Gündemin 9’uncu maddesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, 06.12.2017 tarih ve 191 sayılı meclis kararımızda ''Uygulama imar planımızda konut alanında kalmakla birlikte zemin katın ticari olarak yapılmak istenmesi halinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 15 metre ve üzeri olan yollardan cephe alan parsellerde mevcut teşekkül olmadığı durumlarda veya gösterilen mevcut teşekküle ait ruhsat 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar yönetmeliğine göre düzenlenmiş ise değer artışları göz önünde bulundurularak ücrete tabi tutularak izin verilmesi'' şeklinde karar alınmıştır.

Meclis kararında belirtilen durumlarda 15 metre ve üzeri olan yollardan cephe alan parsellerde zemin katın ticari yapılması durumunda alınacak harcın belirlenmesi hususunun meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonu raporu: 06.12.2017 tarih ve 191 sayılı meclis kararımızda ''Uygulama imar planımızda konut alanında kalmakla birlikte zemin katın ticari olarak yapılmak istenmesi halinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 15 metre ve üzeri olan yollardan cephe alan parsellerde mevcut teşekkül olmadığı durumlarda veya gösterilen mevcut teşekküle ait ruhsat 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar yönetmeliğine göre düzenlenmiş ise değer artışları göz önünde bulundurularak ücrete tabi tutularak izin verilmesi'' şeklinde karar alınmıştır.

Meclis kararında belirtilen durumlarda 15 metre ve üzeri olan yollardan cephe alan parsellerde zemin katın ticari yapılması durumunda alınacak harcın belirlenmesi hususunun meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 02.05.2018 tarih ve 99 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Dosyada yapılan incelemeler neticesinde ekte sunulan 2018 Yılı Harç Bölgeleri Haritasında; 15 metre ve üzeri olan yollardan cephe alan parsellerde zemin katın ticari yapılması durumunda alınacak harcın 1.bölge 400 TL/m2, 2.bölge 200 TL/m2, 3.bölge 100 TL/m2, 4.bölge 70 TL/m2 olarak ( örneğin, 2. bölgede 100 m2 net inşaat alanı olan bir dükkan için 100x100=10.000 TL harç alınır)belirlenmesinin komisyonumuzca uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda, ekte sunulan 2018 Yılı Harç Bölgeleri Haritasında; 15 metre ve üzeri olan yollardan cephe alan parsellerde zemin katın ticari yapılması durumunda alınacak harcın 1.bölge 400 TL/m2, 2.bölge 200 TL/m2, 3.bölge 100 TL/m2, 4.bölge 70 TL/m2 olarak ( örneğin, 2. bölgede 100 m2 net inşaat alanı olan bir dükkan için 100x100=10.000 TL harç alınır)belirlenmesine, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

Selahattin GÜRKAN

Meclis Başkanı

Ela ERKOÇ ARSLAN

Katip

Yusuf ÖZER

Katip

  • T.C. Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50