Tahsis
Karar Tarihi: 2018-06-06      Karar No: 113

T.C.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI


SAYISI:55660784-113 DAİRESİ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KARAR TARİHİ: 06.06.2018 KONUSU: İmar Plan Değişikliği
Mevcut Üye Sayısı: 38 Karara Katılan Üye Sayısı: 29
Meclis Başkanı Selahattin GÜRKAN
Divan Katibi Ela ERKOÇ ARSLAN, Yusuf ÖZER

KARAR


Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi gereğince Haziran ayı toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN’ın Başkanlığında toplandı.

Gündemin 14 ‘üncü maddesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.06.2018 tarih ve 6696 sayılı yazısında, 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun "Meclisin görev ve yetkileri" başlıklı 18. maddesinin (e) bendinde: "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek." denilmekte olup, yine aynı Kanun' un "Diğer kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 75. maddesinin (d) bendinde ise: "Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür." denilmektedir.

İlimiz, Battalgazi İlçesine bağlı, Uçbağlar Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen, onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında rekreasyon alanında kalan bölgenin tahsis edilmesi Uçbağlar Mahalle Muhtarlığı tarafından 05.06.2018 tarihli dilekçe ile talep edilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince; Uçbağlar Mahallesinde bulunan ve ekli krokide gösterilen, onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında rekreasyon alanında kalan bölgenin muhtarlık hizmetlerinin yerine getirilmesi amacı ile Uçbağlar Mahalle Muhtarlığına tahsis edilmesi hususunun Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince; Uçbağlar Mahallesinde bulunan ve ekli krokide gösterilen, onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında rekreasyon alanında kalan bölgenin muhtarlık hizmetlerinin yerine getirilmesi amacı ile Uçbağlar Mahalle Muhtarlığına 5 (Beş) yıllığına tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Selahattin GÜRKAN

Meclis Başkanı

Ela ERKOÇ ARSLAN

Katip

Yusuf ÖZER

Katip

  • T.C. Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50