2017 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
Karar Tarihi: 2018-04-04      Karar No: 081

T.C.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KARAR

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.Maddesi gereğince Nisan ayı toplantısını yapmak üzere Belediye Meclis Başkan Vekili Zafer KIRÇUVAL’ın Başkanlığında toplandı.

Gündemin 24’üncü maddesi: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2018 tarihli yazında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesinde “Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; Stratejik Plân ve Performans Programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Belediye borçlarının durumunun açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile Belediye ortaklılarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderiler ve kamuoyuna açıklanır” denilmektedir. Bu cihet ile hazırlanan 2017 yılı faaliyet raporunun Mecliste görüşülmesi talep edilmiştir.

Belediyemizin 2017 yılı faaliyet raporu meclis üyeleri tarafından incelenip yapılan görüşmeler sonucunda yeterli bulunarak, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

  • T.C. Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50