İmar Plan Değişikliği
Karar Tarihi: 2018-05-02      Karar No: 082

T.C.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ MECLİS KARARISAYISI:55660784-82 DAİRESİ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KARAR TARİHİ: 02.05.2018 KONUSU: İmar Plan Değişikliği
Mevcut Üye Sayısı: 38 Karara Katılan Üye Sayısı: 27
Meclis Başkanı Zafer KIRÇUVAL
Divan Katibi Aykut HIZ, Yusuf ÖZERKARAR

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi gereğince Mayıs ayı toplantısını yapmak üzere Belediye Başkan Vekili Zafer KIRÇUVAL’ın Başkanlığında toplandı.

Gündemin 1’inci maddesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, Malatya ili, Battalgazi İlçesi, Uçbağlar Mahallesinde, yürürlükteki imar planında "Belediye Hizmet Alanı" fonksiyonuna sahip 170 ada 32, 37,103 ve 121 nolu parseller ile "Park Alanı" fonksiyonuna sahip 170 ada 31 nolu parselin fonksiyonlarının değiştirilerek söz konusu parsellerin "Ticaret Alanı" olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği, Malatya Büyükşehir Belediyesinin 17.01.2017 tarih ve 45 sayılı meclis kararıyla kabul edilmiştir.

Söz konusu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasını içeren konunun Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

İmar Komisyonu raporu: Tapunun Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Uçbağlar mahallesinde yürürlükteki imar planında "Belediye Hizmet Alanı" fonksiyonuna sahip 170 ada 32, 37,103 ve 121 parseller ile "Park Alanı" fonksiyonuna sahip 170 ada 31 parselin fonksiyonlarının değiştirilerek söz konusu parsellerin "Ticaret Alanı" olarak planlanmasına yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği, Malatya Büyükşehir Belediyesinin 17.01.2017 tarih ve 45 sayılı meclis kararıyla kabul edilmiş olup, söz konusu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talep edilmiştir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 05.04.2017 tarih ve 64 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 17.04.2018 tarih ve 260 sayılı meclis kararıyla; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 3.Bölüm, 7/b maddesinde belirtilen ''...nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak '' hususu gereği, söz konusu değişikliğin bir yıl içerisinde tamamlanmaması nedeniyle, bahse konu parsellerde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne karar verilmiştir.

Dosyada yapılan incelemeler neticesinde, Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Uçbağlar mahallesinde 170 ada 32, 37,103 ve 121 parsellere ''Rekreasyon Alanı'' ve ''Ticaret Alanı'' fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin meclis gündeminden çıkarılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda, Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Uçbağlar mahallesinde 170 ada 32, 37,103 ve 121 parsellere ''Rekreasyon Alanı'' ve ''Ticaret Alanı'' fonksiyonu verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin imar komisyonu raporu doğrultusunda meclis gündeminden çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi.Zafer KIRÇUVAL

Belediye Başkan Vekili

Meclis Başkanı

Aykut HIZ

Katip

Yusuf ÖZER

Katip

  • T.C. Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50