İmar Plan Değişikliği
Karar Tarihi: 2018-06-06      Karar No: 101

T.C.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI


SAYISI:55660784-101 DAİRESİ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KARAR TARİHİ: 06.06.2018 KONUSU: İmar Plan Değişikliği
Mevcut Üye Sayısı: 38 Karara Katılan Üye Sayısı: 29
Meclis Başkanı Selahattin GÜRKAN
Divan Katibi Ela ERKOÇ ARSLAN, Yusuf ÖZER

KARAR


Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi gereğince Haziran ayı toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN’ın Başkanlığında toplandı.

Gündemin 2’nci maddesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, Malatya ili Battalgazi ilçesi Fırıncı mahallesi 593 nolu parsel imar planı dışında yer almaktadır.

Bahsi geçen parselde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmasına yönelik olarak hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Malatya Büyükşehir Belediyesinin 09.08.2017 tarih ve 426 sayılı meclis kararıyla kabul edilmiştir.

GES ( Güneş Enerji Santrali ) kurulması amacıyla hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

İmar Komisyonu raporu: Tapunun Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Fırıncı mahallesi 593 no.lu parsel imar planı dışında yer almakta olup, söz konusu parselde GES (Güneş Enerji Santrali) kurulması amacıyla hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Battalgazi Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 04.04.2018 tarih ve 60 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Bahsi geçen parselde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmasına yönelik olarak hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Malatya Büyükşehir Belediyesinin 09.08.2017 tarih ve 426 sayılı meclis kararıyla kabul edilmiştir.

Dosyada ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Fırıncı Mahallesi 593 no.lu parselde GES (Güneş Enerji Santrali) kurulması amacıyla hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; parsel maliki tarafından verilen vekaletin geri çekilmesi sebebiyle talep sahibinin yetkisi kalmadığından; komisyonumuzca uygun olmadığına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda, Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Fırıncı Mahallesi 593 no.lu parselde GES (Güneş Enerji Santrali) kurulması amacıyla hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; parsel maliki tarafından verilen vekaletin geri çekilmesi sebebiyle talep sahibinin yetkisi kalmadığından İmar Komisyonu raporu doğrultusunda uygun olmadığına oybirliği karar verildi.


Selahattin GÜRKAN

Meclis Başkanı

Ela ERKOÇ ARSLAN

Katip

Yusuf ÖZER

Katip

  • Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50