İmar Plan Değişikliği
Karar Tarihi: 2018-08-01      Karar No: 126

T.C.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI


SAYISI:55660784-126 DAİRESİ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KARAR TARİHİ: 01.08.2018 KONUSU: İmar Plan Değişikliği
Mevcut Üye Sayısı: 38 Karara Katılan Üye Sayısı: 20
Meclis Başkanı Zafer KIRÇUVAL
Divan Katibi Aykut HIZ, Yusuf ÖZER

KARAR


Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi gereğince Ağustos ayı toplantısını yapmak üzere Belediye Başkan Vekili Zafer KIRÇUVAL’ın Başkanlığında toplandı.

Gündemin 2’nci maddesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Kavaklıbağ mahallesi 176 ada 45 no.lu parsel mevcut imar planında ticaret alanında bulunmakta olup, blok nizam 7 kat (B-7) ve E:1.50 yapılaşma hakkına sahiptir.

Hazırlatılan öneri imar planı değişikliği ile bodrum ve zemin katta parsel alanının tamamen kullanılması, üst katlarda ise parselin batısındaki 21 no.lu parselin bina derinliğine uyularak yapılaşması için plan notu eklenmesi talep edilmektedir.

Hazırlatılan öneri imar planı değişikliğinin meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

İmar Komisyonu raporu: Tapunun Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Kavaklıbağ mahallesi 176 ada 45 no.lu parselde hazırlatılan öneri imar planı değişikliği ile bodrum ve zemin katta parsel alanının tamamen kullanılması, üst katlarda ise parselin batısındaki 21 no.lu parselin bina derinliğine uyularak yapılaşması için plan notu eklenmesi talep edilmektedir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 04.04.2018 tarih ve 70 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planımızda, söz konusu Kavaklıbağ mahallesi 176 ada 45 nolu parsel, ticaret alanında bulunmakta olup, bitişik nizam 7 kat (B-7)yapılaşma hakkına sahiptir.

Dosyada ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Kavaklıbağ mahallesi 176 ada 45 no.lu parselde '' bodrum ve zemin katta parsel alanının tamamen kullanılması, üst katlarda ise parselin batısındaki 21 no.lu parselin bina derinliğine uyularak yapılaşması için plan notu eklenmesi''yönünde hazırlatılan talebin; bodrum ve zemin katta parsel alanının tamamen kullanılmasının uygun olmadığına ( mevcut plan notu ve planlı alanlar imar yönetmeliğine uygun olarak zemin kat ve bodrum kattaki arka bahçe mesafesinin belirlenmesine); sadece üst katlarda komşu parsellerdeki yapılaşma dikkate alınarak arka bahçe mesafesinin ada etüdüyle belirlenmesinin (normal kat için belirtilen hükmün, zemin ve bodrum katı kapsamayacağı şartı ile) komisyonumuzca uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda, Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Kavaklıbağ mahallesi 176 ada 45 nolu parselin İmar Planı Değişikliğinin İmar Komisyonu raporu doğrultusunda uygun olduğuna oybirliği karar verildi.

Zafer KIRÇUVAL

Belediye Başkan Vekili

Meclis Başkanı

Aykut HIZ

Katip

Yusuf ÖZER

Katip

  • T.C. Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50