İmar Plan Değişikliği
Karar Tarihi: 2018-08-01      Karar No: 128

T.C.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI


SAYISI:55660784-128 DAİRESİ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KARAR TARİHİ: 01.08.2018 KONUSU: İmar Plan Değişikliği
Mevcut Üye Sayısı: 38 Karara Katılan Üye Sayısı: 20
Meclis Başkanı Zafer KIRÇUVAL
Divan Katibi Aykut HIZ, Yusuf ÖZER

KARAR


Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi gereğince Ağustos ayı toplantısını yapmak üzere Belediye Başkan Vekili Zafer KIRÇUVAL’ın Başkanlığında toplandı.

Gündemin 4 ‘üncü maddesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.06.2018 tarih ve 7891 sayılı yazısında, Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Saray mahallesi 46 ada 142 nolu parselin batısında trafo alanı olarak ayrılan alanın; parselin güneyindeki park alanına kaydırılması talep edilmektedir.

Hazırlanan öneri imar planı değişikliğinin meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

İmar Komisyonu raporu: Tapunun Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Saray mahallesi 46 ada 142 no.lu parselin batısında trafo alanı olarak ayrılan alanın; parselin güneyindeki park alanına kaydırılması talep edilmektedir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 04.07.2018 tarih ve 121 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Dosyada yapılan incelemeler neticesinde; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Saray mahallesi 46 ada 142 no.lu parselin batısında yer alan park alanında bölgenin elektrik ihtiyacını karşılaması için yaklaşık 50 metrekarelik alanın trafo alanı olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik talebi, Planlı Alanlar İmar yönetmeliğinin 19. Maddesinde belirtilen ''1000 m2 ve üzeri parklarda .... oyun alanlarına en az 10 metre mesafede olmak ve etrafı çit ve benzeri ile kapatılmak koşuluyla trafo yapılabilir''hükmü gereğince, komisyonumuzca uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda, Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi 46 ada 142 nolu parselin batısında trafo alanı olarak ayrılan alanın, parselin güneyindeki park alanına kaydırılmasına yönelik İmar Planı Değişikliğinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda uygun olduğuna oybirliği karar verildi.

Zafer KIRÇUVAL

Belediye Başkan Vekili

Meclis Başkanı

Aykut HIZ

Katip

Yusuf ÖZER

Katip

  • T.C. Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50