İmar Plan Değişikliği
Karar Tarihi: 2018-09-05      Karar No: 147

T.C.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI


SAYISI:55660784-147 DAİRESİ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KARAR TARİHİ: 05.09.2018 KONUSU: İmar Plan Değişikliği
Mevcut Üye Sayısı: 38 Karara Katılan Üye Sayısı: 26
Meclis Başkanı Selahattin GÜRKAN
Divan Katibi Aykut HIZ, Yusuf ÖZER

KARAR


Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi gereğince Eylül ayı toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN’ın Başkanlığında toplandı.

Gündemin 9‘uncu maddesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07.2018 tarih ve 9336 sayılı yazısında, Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Saray mahallesi 651 ada 71 nolu parselde; zemin katın otopark yapılması amacıyla, yapı yoğunluğu sabit kalmak şartı ile İkiz Nizam 4 kat (İ-4) yapılaşma koşulunun İkiz Nizam 5 kat (İ-5) olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği; Battalgazi Belediye Meclisi'nin 01.02.2018 tarih ve 23 sayılı kararı ile ''zemin katların otopark olarak yapılması durumunda 1 (bir) kat fazla yapı hakkı verilmesi'' şeklinde plan notu eklenerek ilçe genelinde karar alınmıştır. Battalgazi Belediyesinin aldığı karar, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.05.2018 tarih ve 300 sayılı meclis kararı ile ''Uygulama İmar Planına herhangi bir plan notu eklenmeden, talep sahibi parselin ise yapılaşma koşullarının aynı kalması'' şeklinde değişikliğe uğramıştır.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı 25.06.2018-25.07.2018 tarihleri arasında Battalgazi Belediye Başkanlığımızca askıya çıkarılmış olup, askı süreci içerisinde itiraz edilmiştir. Bahse konu itiraz ile Battalgazi Belediye Meclisi'nin 01.02.2018 tarih ve 23 sayılı kararına uygun olarak plan notu değişikliğinin yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir. Talep edilen itirazın meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

İmar Komisyonu raporu: Tapunun Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Saray mahallesi 651 ada 71 no.lu parselde; zemin katın otopark yapılması amacıyla, yapı yoğunluğu sabit kalmak şartı ile İkiz Nizam 4 kat (İ-4) yapılaşma koşulunun İkiz Nizam 5 kat (İ-5) olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği; Battalgazi Belediye Meclisi'nin 01.02.2018 tarih ve 23 sayılı kararı ile''zemin katların otopark olarak yapılması durumunda 1 (bir) kat fazla yapı hakkı verilmesi'' şeklinde plan notu eklenerek ilçe genelinde karar alınmıştır. Battalgazi Belediyesinin aldığı karar, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.05.2018 tarih ve 300 sayılı meclis kararı ile ''Uygulama İmar Planına herhangi bir plan notu eklenmeden, talep sahibi parselin ise yapılaşma koşullarının aynı kalması'' şeklinde değişikliğe uğramıştır.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı 25.06.2018-25.07.2018 tarihleri arasında Battalgazi Belediye Başkanlığımızca askıya çıkarılmış olup, askı süreci içerisinde itiraz edilmiştir. Bahse konu itiraz ile Battalgazi Belediye Meclisi'nin 01.02.2018 tarih ve 23 sayılı kararına uygun olarak plan notu değişikliğinin yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

Selahattin GÜRKAN

Meclis Başkanı

Aykut HIZ

Katip

Yusuf ÖZER

Katip

  • T.C. Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50