PAYDAŞ ANKETİ
GENEL BİLGİLER
1. Kurumunuzun/Kuluşunuzun Adı :
2. Cinsiyet :
         
3. Yaşınız
DEĞERLENDİRME SORULARI
4. Belediyemizin hizmetleri, görev/yetki/sorumlulukları hakkındaki bilgi düzeyinizi nasıl değerlendirirsiniz ?
5. Belediyemizle ilgili bilgileri genellikle hangi şekilde edinirsiniz ?
6. Belediyemizi görev/yetki/sorumlulukları konusunda nasıl değerlendirirsiniz ?
7. Sizce Belediyemizin en önemli üç hizmeti hangileridir ?


8. Kurumunuzun/Kuruluşunuızun Belediyemizle iş birliği yaptığı en önemli üç konuyu belirtirmisiniz?


9. Kurumunuzun/Kuruluşunuızun Belediyemizle iş birliği yapması gereken en önemli üç konuyu belirtirmisiniz ?


10. Aşağıdaki özellikler açısından Belediyemizi değerlendirir misiniz ?
  Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum
Doğaya/Çevreye Saygılı
Güvenilir
Hizmet ve Paydaş Odaklı
Yerel Problemlere Çözüm Üreten
Ulusal ve Yerel Stratejilere Odaklı
Yenilikçi/Üretken
Yetkin
Hesap Verebilir
Kaliteli
Çalışkan
Dinamik ve Esnek
Çözüm Odaklı/Yapıcı
Şeffaf
İşbirliğine Açık/Katılımcı
Erişilebilir
11. Belediyemizin güçlü bulduğunuz yönlerini, 5 en güçlü yönünü göstermek üzere 1'den 5'e doğru sıralar mısınız ?
Personel Kalitesi
Teknolojik İmkanlar
Genel Çalışma Kurallarına Uyum
İş Akış Süreçlerinin Verimliliği
Paydaşlarla İlişkilerin Yeterliliği
Çalışanlarca Benimsenmiş Güçlü ve Açık Kurum Kültürünün Varlığı
Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Olumlu Kurum İmajının Varlığı
Tarafsız ve Şeffaf Bir Kurum Olması
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yeterli Olması
Diğer :
12. Belediyemizin zayıf bulduğunuz yönlerini 5 en zayıf yönünü göstermek üzere 1'den 5'e doğru sıralar mısınız ?
Personel Kalitesi
Teknolojik İmkanlar
Genel Çalışma Kurallarına Uyum
İş Akış Süreçlerinin Verimliliği
Paydaşlarla İlişkilerin Yeterliliği
Çalışanlarca Benimsenmiş Güçlü ve Açık Kurum Kültürünün Varlığı
Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Olumlu Kurum İmajının Varlığı
Tarafsız ve Şeffaf Bir Kurum Olması
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yeterli Olması
Diğer :
13. Belediyemizin gelecekte daha fazla önem vermesi gerektiğine inandığınız 5 hizmeti sıralar mısınız ?