Battalgazi ilçesi İskender mahallesine kayıtlı 83 Ada 95, 96, 163, 165, 167, 171, 173, 177, 179, 181 ve 261 parseller ile 1503 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 numaralı parseller de İmar Planı Uygulaması Çalışması. 4.8.2020 11:24:14

Tapunun Battalgazi ilçesi İskender mahallesine kayıtlı 83 Ada 95, 96, 163, 165, 167, 171, 173, 177, 179, 181 ve 261 parseller ile 1503 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 numaralı parsellerin bulunduğu alanda Battalgazi Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 80 sayılı kararı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 08.08.2019 tarih ve 243 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu yapılmıştır. Bahse konu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre İmar Uygulamasının (şuyu) askıya çıkarılması için Belediyemiz Encümeni tarafından 11.06.2020 tarih ve 134 sayılı karar alınmıştır.

Söz konusu parsellerde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi kapsamında yapılan imar uygulaması (şuyu) çalışmasının 22.06.2020 tarihinden 21.07.2020 tarihine kadar 30(otuz) gün müddetle Belediyemiz ilan tahtasında askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.

Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50