Hızlı arama.

“Agrega Üretimi İçin Muhtelif Malzeme Alımı İşi” İçin İller Bankası A.Ş’den 15.000.000,00 (Onbeşmilyon) TL Kredi Kullanılması Ve Kredi İşlemleri İçin Belediye Başkanı Osman GÜDER’e Yetki Verilmesi

Battalgazi Belediyesi Mobil