Hızlı arama.

“Derme Deresi 2. Etap Yapım İşi” İçin İller Bankası A.Ş’den 32.870.915,00 (Otuzikimilyonsekizyüz Yetmişbindokuzyüzonbeş) TL Kredi Kullanılması Ve Kredi İşlemleri İçin Belediye Başkanı Osman GÜDER’e Yetki Verilmesi

Battalgazi Belediyesi Mobil