Hızlı arama.

“Derme Deresi 2. Etap Yapım İşi”İçin İller BankasıA.Ş’den 3.500.000,00(Üçmilyonbeşyüzbin)TL Kredi İle 1.500.000,00(Birmilyonbeşyüzbin)TL Hibe Olmak Üzere Toplam 5.000.000,00(Beşmilyon)TL Talep Edilmesi VeKredi İşlemleri İçin Belediye Başkanına Yetki

Battalgazi Belediyesi Mobil