Hızlı arama.

Eskimalatya Koruma Amaçlı İmar Planında, Belediyemizce Hazırlatılan 1/5000 Ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliklerinin Yapma Yetkisinin Malatya Büyükşehir Belediyesine Verilmesi

Battalgazi Belediyesi Mobil